Intensief Portugees voor beginners

Praktische Info

Rooster en inschrijven

ERK

A1

Aantal lesuren

45

Prijzen   Zomer
Commercieel student
  €430
Student UGent
  €265
UGent beursstudent
  €225
Inkomend uitwisselingsstudent UGent
  €265
Uitgaande uitwisselingsstudent UGent
  €65
Uitg. uitwisselingsstudent-beursstudent   €50
Personeelslid UGent
  €325
Periode (semester)

zomer

Uren per week

zomer 5x3

Cursusboek bij

UCT

Voor wie?

Iedereen

Doelstellingen en inhoud

Aan de hand van woordenschatoefeningen, luisteroefeningen en grammaticaoefeningen verwerf je de basiswoordenschat en -grammatica die je nodig hebt om heel eenvoudige, duidelijk uitgesproken woorden en korte zinnen te verstaan en om zelf korte zinnen te kunnen maken in de tegenwoordige tijd. Aan het eind van de cursus kan je jezelf schriftelijk en mondeling in verstaanbaar Portugees voorstellen en over je hobby's praten.

  • Luistervaardigheid: zowel de klasdialogen als de talenpractica bevatten vele geluidsfragmenten die je vertrouwd maken met het Portugees.
  • Spreekvaardigheid: communicatie staat centraal in deze cursus. Op het einde van de cursus heb je voldoende kennis en vertrouwen om korte, alledaagse gesprekken te voeren.
  • Leesvaardigheid: in elke les worden een aantal dialogen beluisterd en gelezen. Aan de hand van deze dialogen en andere teksten worden structuren, grammatica en woordenschat aangebracht.
  • Schrijfvaardigheid: op het einde van de cursus kan je een korte, eenvoudige brief schrijven. Je kan dan ook formulieren met persoonlijke gegevens invullen.
  • Specifieke grammaticale items: verbuiging van de regelmatige en onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd (presente) en verleden tijd (pretérito perfeito simples), de imperatief, vervoeging van de substantieven en adjectieven, pronomina (ook enklitisch), voorzetsels, bijwoorden en bijwoordelijke uitdrukkingen van tijd en plaats, etc.

Vereiste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Testen

Er is een eindtest.

Cursusmateriaal

Mededeling: De klemtoon van de cursus ligt op het continentaal Portugees, waarbij de grammatica uit Portugal gevolgd wordt. Tijdens de lessenreeks wordt weliswaar vaak aandacht geschonken aan de (kleine) verschillen met het Brazilaans Portugees en het Afrikaans Portugees (Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guiné Bissau). De Portugese grammatica vormt immers de perfecte basis om de andere varianten aan te leren.

Aanbevolen werken:

  • Paiva Raposo E., Graça Vicenta (2013): Gramática do português, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
  • Prisma Woordenboek Nederlands - Portugees, Utrecht: Het Spectrum
  • Prisma Woordenboek Portugees-Nederlands, Utrecht: Het Spectrum

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel Shopping Zuid, Woodrow Wilsonplein 4, 9000 Gent (in de campuswinkel naast de winkel) krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Ben je al ingeschreven voor deze cursus? Bekijk dan zeker onze FAQ 'Wat na je inschrijving?'.

Rooster en inschrijven

05/08/2024 - 26/08/2024

Tijdstip 09:00 - 12:00
Dagen ma->vr
Locatie Tech 2.11

Inschrijven