Conversatiecursus Frans voor beginners

Praktische Info

Rooster en inschrijven

ERK

A2

Aantal lesuren

20

Prijzen   Avond
Commercieel student
  €300
Student UGent
  €175
UGent beursstudent
  €135
Inkomend uitwisselingsstudent UGent
  €175
Uitgaande uitwisselingsstudent UGent
  €65
Uitg. uitwisselingsstudent-beursstudent   €50
Personeelslid UGent
  €235
Periode (semester)

1 en 2

Uren per week

1x2

Cursusboek bij

UCT

Voor wie?

Iedereen

Vroeger Apprendre à parler français

Doelstellingen en inhoud

  • Luistervaardigheid: Op het einde van de cursus kan je zinnen begrijpen die betrekking hebben op gebieden die voor jou van onmiddellijk belang zijn (familie, werk ...).
  • Spreekvaardigheid: Op het einde van de cursus kan je communiceren over eenvoudige en alledaagse onderwerpen. Je hebt de uitspraak van het Frans beter onder de knie en je bent minder geremd om het woord te nemen. Je kan makkelijker zinnen vormen dan voorheen.
  • Leesvaardigheid: Op het einde van de cursus kan je zeer korte, eenvoudige teksten lezen. Je kan dan ook informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, brieven en korte artikels. Deze vaardigheid komt in iets mindere mate aan bod. De aandacht gaat in de eerste plaats naar het spreken van de taal.
  • Schrijfvaardigheid: Deze vaardigheid komt in mindere mate aan bod. De aandacht gaat in de eerste plaats naar het spreken van de taal.

In Apprendre à parler français komen verscheidene dagdagelijkse thema’s aan bod : reizen, gezondheid en welzijn, eten, beroepen, … Er wordt veel woordenschat aangereikt en de basisgrammatica wordt kort herhaald. Hiermee ga je aan de slag om de taal praktisch te gebruiken. De focus ligt hoofdzakelijk op spreek- en luistervaardigheid.

Vereiste voorkennis

Je hebt reeds Frans geleerd. Je hebt geleerd hoe je de tegenwoordige tijd (indicatif présent) vormt en je kan je in het Frans voorstellen en praten over jouw hobby's, maar je gebruikt daarbij steeds dezelfde woorden en je bent niet altijd zeker of jouw uitspraak correct is. Als je een persoon of een tekening wil beschrijven, heb je het gevoel dat je wel woorden kent die je daarbij kan gebruiken, maar dat je moeite hebt om met die woorden een juiste zin te maken. Je weet eveneens hoe je de verleden tijd moet vormen om over gebeurtenissen in het verleden te praten, maar je bent geneigd in de tegenwoordige tijd te praten omdat je niet snel genoeg de passé composé kan vormen. Je hebt in het Frans leren schrijven en je begrijpt eenvoudige zinnen, maar je wil nu vooral leren spreken. Je wil dat daarbij zoveel mogelijk "dagelijkse" situaties aan bod komen: op reis in Frankrijk, praten over beroepen, winkelen, eten... Je vindt het niet erg dat de Franse grammatica in deze cursus niet systematisch wordt onderricht. De cursus is een ideale "brug" tussen "français pratique 2" en "français pratique 3", in het bijzonder voor cursisten die het Frans niet op school hebben geleerd en een basiskennis van de taal in een paar maanden tijd hebben verworven. 

Testen

Er is een oriëntatietest en een eindtest.
Alvorens in te schrijven, leg je de online oriëntatietest af. Deze test verwijst je door naar de cursus die het best overeenkomt met jouw niveau. Om een volledig en accuraat beeld te hebben van jouw niveau, wordt dit tijdens het eerste contactmoment van de cursus definitief bepaald aan de hand van een mondelinge oriëntatietest, waarna je eventueel alsnog doorverwezen kan worden naar een ander niveau.

Cursusmateriaal

Handboek: UCT-handboek. Je krijgt dit handboek tijdens de les van jouw docent.Aanbevolen werken:

  • Bescherelle (2019): La conjugaison pour tous, Paris: Hatier
  • Van Dale Pocketwoordenboek Frans-Nederlands – Utrecht: Van Dale
  • Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans – Utrecht: Van Dale

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer je één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel Shopping Zuid, Woodrow Wilsonplein 4, 9000 Gent (in de campuswinkel naast de winkel) krijg je 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat je UCT-student bent.

Ben je al ingeschreven voor deze cursus? Bekijk dan zeker onze FAQ 'Wat na je inschrijving?'.

Rooster en inschrijven

23/09/2024 - 02/12/2024

Tijdstip 20:00 - 22:00
Dagen ma
Locatie Tech 3.10

Inschrijven