Praktisch Frans 3

Praktische Info

Rooster en inschrijven

ERK

B1

Aantal lesuren

30

Prijzen   Zomer
Commercieel student
  €315
Student UGent
  €210
UGent beursstudent
  €170
Inkomend uitwisselingsstudent UGent
  €210
Uitgaande uitwisselingsstudent UGent
  €65
Uitg. uitwisselingsstudent-beursstudent
  €50
Personeelslid UGent
  €280
Periode (semester)

zomer

Uren per week

5x3

Cursusboek bij

UCT

Voor wie?

Iedereen

Doelstellingen en inhoud

Deze cursus wil de cursist de mogelijkheid bieden om in 30u tijd de grammatica uit het secundair onderwijs (ASO) op een gestructureerde manier te herhalen en extra woordenschat te verwerven aan de hand van oefeningen en authentieke luisterfragmenten. De cursus is zeer geschikt als opfrissingscursus, bv. voor studenten die een paar jaar geen Frans meer hebben gesproken, maar zich voorbereiden op een werksituatie waarin ze de taal wel nodig kunnen hebben.

  • De grammatica die in de cursus aan bod komt, betreft het gebruik van de Franse tijden (présent, futur, passé composé, imparfait) en wijzen (indicatif, impératif, condtionnel, subjonctif), de vorming en het gebruik van de pronom personnel COD/COI, de vorming van het bijwoord, de vergelijking (even, evenveel, meer, beter, ...) en de vraagstelling.
  • De thema's die in de cursus behandeld worden, zijn: verkeer, familierelaties, telefooncommunicatie, reclame, verkiezingen, werk, reizen, restaurantbezoek. Het zijn ook die thema's waarrond de spreekoefeningen opgebouwd worden.
  • De luistervaardigheid van de cursist wordt ingeoefend aan de hand van authentieke luisterfragmenten.
  • Cursisten die hun schrijfvaardigheid willen verbeteren, kunnen een motivatiebrief schrijven (facultatief) en een persoonlijke reactie op een brief met een vraag naar advies.
  • De leesvaardigheid is de vaardigheid die het minst in de cursus aan bod komt.

Opmerking: Deze cursus is minder geschikt voor wie de lestijd hoofdzakelijk aan spreekoefeningen wil besteden. De "cours de communication" beantwoordt wel aan die vraag. We raden de cursisten die wat onzeker zijn over hun grammatica aan om eerst de cursus Praktisch Frans 3 te volgen en de verworven kennis daarna toe te passen in de "cours de communication".

Vereiste voorkennis

Je hebt Frans gehad in het secundair onderwijs, als 2e of 3e taal en ervaart weinig problemen om duidelijk gesproken Frans te begrijpen. Toch blijft Frans voor jou een "vreemde" taal: - wanneer je spreekt, voel je je wat ongemakkelijk : je gebruikt vaak dezelfde woorden en structuren en je vraagt je af of jouw taalgebruik wel correct is. - je hebt het gevoel dat je over te weinig parate woordenschat beschikt om je vlot uit te drukken; wanneer je in een conversatie een specifiek woord zoekt, schiet enkel de Engelse vertaling je te binnen. - je weet niet goed welke werkwoordstijd je in welke context moet gebruiken en je herinnert je vaag iets over le subjonctif, l'accord du participe passé en het gebruik van le pronom personnel COD/COI (le, lui, leur, ...), zonder die kennis doeltreffend te kunnen inzetten. 

Testen

Er is een oriëntatietest en een eindtest.
Alvorens in te schrijven, leg je de online oriëntatietest af. Deze test verwijst je door naar de cursus die het best overeenkomt met jouw niveau. Om een volledig en accuraat beeld te hebben van jouw niveau, wordt dit tijdens het eerste contactmoment van de cursus definitief bepaald aan de hand van een mondelinge oriëntatietest, waarna je eventueel alsnog doorverwezen kan worden naar een ander niveau.

Cursusmateriaal

Handboek: UCT-handboek. Je krijgt dit handboek tijdens de les van jouw docent. Aanbevolen werken:

  • Bescherelle (2019): La conjugaison pour tous, Paris: Hatier
  • Van Dale Pocketwoordenboek Frans-Nederlands – Utrecht: Van Dale
  • Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans – Utrecht: Van Dale

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer je één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel Shopping Zuid, Woodrow Wilsonplein 4, 9000 Gent (in de campuswinkel naast de winkel) krijg je 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat je UCT-student bent.

Ben je al ingeschreven voor deze cursus? Bekijk dan zeker onze FAQ 'Wat na je inschrijving?'.

Rooster en inschrijven

22/08/2024 - 04/09/2024

Tijdstip 13:00 - 16:00
Dagen ma->vr
Locatie Veyrac 3

Inschrijven