Nederlands voor Anderstaligen 6

Praktische Info

Rooster en inschrijven

ERK

C1

Aantal lesuren

40+20 uur begeleide zelfstudie

Prijzen   Dag
Commercieel student
  €475
Beursstudent stad Gent
  €119
Student UGent
  €235
Inkomend uitwisselingsstudent UGent
  €75 / 235
Personeelslid UGent
  €375
Beursstudent Vlaamse Gemeenschap
  €0 alleen/only 1&2
Periode (semester)

zomer

Uren per week

5x3

Cursusboek bij

UCT

Voor wie?

Iedereen

Doelstellingen en inhoud

De cursus Nederlands voor anderstaligen 6 bestaat uit een conversatiemodule voor gevorderden en een schrijfmodule voor gevorderden:

 • In de conversatiemodule leer je je vlot en spontaan uitdrukken in onvoorbereide gesprekken zonder daarbij lang naar woorden te moeten zoeken. Je bent in staat moeilijkere, langere teksten, die je ook in je hogere studies zal moeten verwerken, te begrijpen. Je bent bovendien in staat impliciete betekenissen te herkennen. Je kan de taal flexibel en efficiënt aanwenden voor sociale, academische en professionele doelen. Via gerichte opdrachten rond actuele en universele thema's wordt aandacht besteed aan een aantal aspecten van spreekvaardigheid: uitspraak, vlotheid, correctheid, register, specifieke uitdrukkingen, … De spreekoefeningen veronderstellen bij elke sessie een voorbereiding vooraf (krant lezen, naar het journaal kijken, informatie verzamelen, …) en een verwerkingstaak achteraf.
 • In de schrijfmodule leer je moeilijkere en langere teksten begrijpen, die je ook in je hogere studies zal moeten verwerken. Je leert impliciete betekenissen herkennen. en je kan de taal flexibel en efficiënt aanwenden voor sociale, academische en professionele doelen. Je leert duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde teksten produceren over complexe onderwerpen, met een weloverwogen tekstopbouw, een duidelijke samenhang en een goed gebruik van verbindingswoorden. Er komen verschillende tekstsoorten aan bod: notities, papers, brieven, verslagen, … Het schrijven van een tekst wordt daarbij als een geïntegreerde vaardigheid gezien met aandacht voor tekstopbouw, grammaticale correctheid, stijl, schrijfdoel, register en herhaling van enkele knelpunten van het Nederlands.

Vereiste voorkennis

 • Je hebt een officieel B2-certificaat.
 • Je bent een 'onafhankelijk gebruiker' van het Nederlands.
 • Je kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied.
 • Je kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt.
 • Je kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen.
 • Je kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Testen

Er is een oriëntatietest.
Om toegelaten te worden tot niveau 6, is een B2-niveau noodzakelijk. Studenten die een hoge score halen op de algemene oriëntatietest, leggen daarna de ITNA af. Om in te schrijven voor niveau 6, blijft het resultaat B2 op de ITNA twee jaar geldig.

De eindtest van Niveau 6 is de ITNA-test B2 en C1. Voor meer informatie over deze test zie Over de test.

Cursusmateriaal

Handboek: UCT handboek. Je krijgt dit handboek tijdens de les van je docent.

Aanbevolen werken:

 • Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal, Utrecht: Van Dale
 • Giezenaar, G en Schouten, E,: Wijze woorden - Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen, Intertaal
 • Peter Schoenaerts, Helga Van Loo (2018). Thematische woordenschat Nederlands voor Anderstaligen. Intertaal. ISBN 978-90-5451-698-9

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer je de boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijg je 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat je UCT-student bent. Het boek ‘Thematische woordenschat Nederlands voor Anderstaligen’ kan je ook aan het UCT aankopen.

Ben je al ingeschreven voor deze cursus? Bekijk dan zeker onze FAQ 'Wat na je inschrijving?'.

Rooster en inschrijven

31/07/2023 - 11/09/2023 Bijna volzet

Tijdstip 13:00 - 15:00
Dagen ma+wo+vr
Locatie Veyrac 6

Inschrijven