Juridisch Frans

Praktische Info

Rooster en inschrijven

Aantal lesuren

24 contact+6 zelfstudie

Prijzen   Dag
Commercieel student
  €450
Student UGent
  €190 - Fac. Rechten
UGent beursstudent
  €150 - Fac. Rechten
Inkomend uitwisselingsstudent UGent
  €190 - Fac. Rechten
Uitgaande uitwisselingsstudent UGent
  €55
Uitg. uitwisselingsstudent-beursstudent   €40
Personeelslid UGent
  €345 (380 in '23-'24)
Periode (semester)

1 (dag) + 2 (avond)

Uren per week

1x3

Cursusboek bij

Standaard Boekhandel Shopping Zuid, Woodrow Wilsonplein 4, 9000 Gent

Voor wie?

Studenten van de faculteit Recht en Criminologie vanaf 2e bachelor, studenten met een juridisch keuzevak in hun opleiding

Doelstellingen en inhoud

Deze cursus traint de cursist niet alleen in het lezen, zelfstandig verwerken en schrijven van Franse teksten maar legt ook de nadruk op spreekvaardigheid in een brede juridische context. Zowel rechtsleer, rechtspraak als wetgeving komen hierbij aan bod. De selectie van de teksten en themata gebeurde in nauw overleg met professoren en assistenten. Enerzijds wordt de leesvaardigheid ontwikkeld aan de hand van recent en authentiek tekstmateriaal (arresten, contracten, enz.), anderzijds wordt de schrijfvaardigheid verbeterd. De cursist leert op een correcte manier Franse teksten schrijven met aandacht voor stijl, register, tekstsamenhang en grammaticale correctheid. Wie zich inschrijft in de cursus verwerft een ruime juridische woordenschat aan de hand van uitgebreide woordenschatlijsten en -oefeningen. Tot slot wordt in deze cursus ook ruimte gelaten voor het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid, aan de hand van presentaties, debatten en peer-work.

De cursus behandelt na een algemeen inleidend hoofdstuk volgende juridische thema's:

  • La fédéralisation
  • Le droit des obligations
  • Le droit des personnes et le droit familial
  • Le droit pénal
  • Le droit social
  • Le droit communautaire

Op grammaticaal vlak gaat de cursus onder meer dieper in op : les temps du passé, le subjonctif, le conditionnel, le participe présent /v/ le gérondif /v/ l'adjectif verbal

Vereiste voorkennis

Je beschikt over een goede praktische en grammaticale kennis van het Frans (Minstens niveau B1 = het niveau dat na 6 jaar ASO verondersteld wordt). Wil je jouw niveau testen? Maak dan de online-UCT-test voor Frans. Als je resultaat beantwoordt aan het niveau dat verwacht wordt voor het volgen van de cursus Praktisch Frans 3, dan zit je goed.

Testen

Er is een eindtest.

Cursusmateriaal

Contact: uct@UGent.be

De cursus is een extra-curriculaire cursus waaraan geen studiepunten worden toegekend. Voor de juridische taalvakken schrijf je online in en schrijf je het cursusgeld meteen over na ontvangst van de betalingsuitnodiging.

Handboek: Weylandt E. (coörd.) - Vandenbulcke L. -  Dams B. (2021): À la découverte du français juridique, Bruxelles: La Charte. ISBN 978-2-87403-611-8

Hoe koop ik dit boek?

Ben je al ingeschreven voor deze cursus? Bekijk dan zeker onze FAQ 'Wat na je inschrijving?'.

 

Rooster en inschrijven

Je kan je momenteel nog niet inschrijven voor deze cursus. Hou onze website in de gaten voor nieuwe cursusdata.