Glossarium

Term of afkortingsorteerpictogram Verklaring
ZNTC

Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur

VTO

Vreemde talenonderwijs en Nederlands voor moedertaalsprekers

UFO

In lokalenaanduiding: het gebouw aan de Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent (meer info)

Rozier

In lokalenaanduiding: het gebouw aan Rozier 44, 9000 Gent (meer info Leslokalen Plateaustraat en Rozier)

Plateau

In lokalenaanduiding: het gebouw aan de Plateaustraat 22, 9000 Gent (meer info op Leslokalen Plateaustraat en Rozier)

PEV

Permanente Vorming

OT

Oriëntatietest

NVA

Nederlands voor Anderstaligen

NT2

Nederlands als tweede taal

M.O.

Middelbaar Onderwijs

l.l.

leslokaal

ITNA

Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen

ITDSOL

Het Engelse acroniem van de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen. Het Nederlandse acroniem is ITNA.

ITACE

Interuniversity Test of Academic English

ET

Eindtest

ECTS

European Credit Transfer System

ECLL

In lokalenaanduiding: verwijst naar leslokalen in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Hoveniersberg 24, 9000 Gent

Ec.

In lokalenaanduiding: het gebouw van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Hoveniersberg 24, 9000 GENT (meer info op Leslokalen Hoveniersberg).

CEF (ERK)

Common European Framework (Europees referentiekader)

C0##

In lokalenaanduiding: verwijst naar een lokaal in het gebouw aan de Rozier 44, 9000 Gent

BZS

Begeleide zelfstudie

Bla

In lokalenaanduiding: verwijst naar een lokaal in het gebouw aan de Blandijnberg 2, 9000 Gent (meer info op Leslokalen Blandijnberg)

Aud.

Auditorium

[i]

"Klik op dit symbool voor meer informatie."